26-03-2012

Statsaftaler med gode priser

 

Moderniseringsstyrelsen har i 2009 og 2010 gennemført udbud af statens indkøb af henholdsvis konferencefaciliteter og hotelophold i Danmark. De statslige institutioner er forpligtet til at anvende Hotelaftalen og Konferenceaftalen, og derudover kan selvejende institutioner frivilligt vælge at tilslutte sig aftalerne.

 

-Der er opnået meget attraktive priser ved at standardisere, koordinere og forpligte indkøbet af hotelophold og konferencefaciliteter på tværs af statslige myndigheder, oplyser kontorchef Julie Vig Albertsen fra Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen (der hører under Finansministeriet).

 

Hun forklarer videre, at rammeaftalen om hotelophold løber fra 1. januar 2011 til 31. december 2012. Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan aftalen forlænges yderligere to gange et år.

 

Rammeaftalen om konferencefaciliteter løber fra 1. januar 2010 til 31. december 2012. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for at forlænge aftalen med et år til udgangen af 2013, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

 

Det annoncerers på Statensindkob.dk senest d. 30. september 2012, hvorvidt Konferenceaftalen og Hotelaftalen genudbydes, eller om de forlænges med et år til udgangen af 2013. Beslutningen vil også blive annonceret i MØDERPLUS+.

 

Konferenceaftalen er opdelt på 12 geografi ske områder i Danmark, og for hvert geografisk område er der indgået en delaftale med overnatning og en delaftale uden overnatning. Der er samlet set 65 konferencesteder på aftalen. Hotelaftalen er opdelt på 25 byer/geografi ske områder, og der er samlet set 65 hoteller, hvoraf flere også er leverandører på konferenceaftalen.

 

Pris og kvalitet

Moderniseringsstyrelsen har vurderet de indkomne tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. I vurderingen af alle tilbuddene blev der lagt vægt på pris og kvalitet, og for konferencefaciliteter tillige på nærhed til offentlig transport samt på omfanget af grupperumsfaciliteter.

 

Konferenceaftalen er opdelt i konferencer med overnatninger og konferencer uden overnatninger, og derfor bør statslige mødebookere være opmærksomme på, om det valgte konferencested er aftaleleverandørmed eller uden overnatning. Møder med 11 eller flere deltagere defineres som konferencer, hvorfor konferenceaftalen skal benyttes.

 

Hotelaftalen giver endvidere de statslige kunder ret til ”last room availability”, hvilket betyder, at såfremt der er ledige hotelværelser i en efterspurgt værelseskategori, skal hotellet tilbyde disse til aftaleprisen.

 

statensindkob.dk kan man finde mere information om statens rammeaftaler, herunder hotel- og konferenceaftalerne, samt orientere sig om kommende udbudsaktiviteter. I den nyligt udgivne Kursuslex håndbogs registre er de steder, der primo 2012 er omfattet af aftalerne, markeret med et H eller K ud for krone-symbolet.

 

>>Søg mødesteder med Statens Indkøbsaftale (Hotel)

 

>>Søg mødesteder med Statens Indkøbsaftale (Konference)

 


 

Artiklen brev bragt i MØDERPLUS+ NR 02 / MARTS 2012

Gratis nyhedsmail

Modtager du Kursuslex Nyhedsmail?

Følg med i hvad der sker i mødebranchen og få GRATIS korte "her og nu" nyheder og invitationer til relevante arrangementer m.v. sendt som email ugentligt. Kursuslex Nyhedsmail udkommer ikke i jule-, påske-, efterårs- og sommerferien.
 

Tilmeld dig


?