11.01.2021Møde & Event News

Coronapandemien satte sit tydelige præg på den danske møde- og eventbranche i 2020, hvor antallet af fysiske møder, konferencer og events var stærkt begrænset sammenlignet med tidligere år.

Danske virksomheder og organisationer har imidlertid ikke mistet lysten til at afholde fysiske arrangementer. Det viser Mødebarometret - den årlige analyse af danske virksomheders forventninger til mødemarkedet, som Kursuslex står bag.

I 2021 forventes hovedparten - 48 procent - af møder, konferencer og events i danske virksomheder og organisationer at blive afholdt som fysiske møder. 80 procent af virksomhederne forventer, at de også fremover vil holde fysiske møder.

Ikke overraskende vinder de virtuelle møder dog også indpas. I år forventes 45 procent af møderne at blive afholdt digitalt, og 75 procent af virksomhederne forventer, at de også fremover vil holde digitale møder. Samtidig siger 55 procent, at de i fremtiden vil holde hybride møder med både fysisk og digital adgang.

Undersøgelse blandt møde- og eventplanlæggere
Mødebarometret er den årlige analyse af danske virksomheders forventninger til mødemarkedet og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt møde- og eventplanlæggere i virksomheder landet over.

I alt 214 professionelle møde- og eventplanlæggere har besvaret årets analyse, som blev gennemført i november/december 2020 med et særligt fokus på coronapandemiens betydning for møde- og eventbranchen i 2021.

Klar til både mindre og større møder
Virksomhederne i undersøgelsen kommer fra mange forskellige brancher og tæller både store virksomheder med over 1.000 medarbejdere og virksomheder med under 10 ansatte.

Godt en fjerdedel af virksomhederne forventer at holde flere end 15 eksterne mødearrangementer i år, mens 45 procent forventer at afholde fem eller færre eksterne møder.

Møde- og eventplanlæggernes kommentarer i analysen viser samtidig, at der er en stor usikkerhed om, hvornår og i hvilket omfang det bliver muligt at holde arrangementer i år i forhold til Covid-19-situationen. Den usikkerhed er formentlig ikke blevet mindre, siden undersøgelsen blev gennemført.

Næsten halvdelen af virksomhederne - 47 procent - forventer at holde møder med 30 eller færre deltagere, mens over en tredjedel - 34 procent - forventer at holde møder med op til 100 deltagere. 14 procent forventer at holde store møder med flere end 500 deltagere.

 


?