02.07.2018Møde & Event News

Ugens overraskelse

"Flugten fra køkkenchefen" kræver stategi, kreativitet, samarbejde og kommunikation. Godt, der venter en lækker frokost på godset.

Kragerup Gods på Sydvestsjælland er yderst kreative, når det gælder events og teambuilding. Teambuildingaktiviteten, "Flugten fra køkkenchefen",  kræver kreativitet, strategi, samarbejde og kommunikation hos deltagerne, som for enhver pris skal komme væk fra urtehaven i samlet flok, og det er slet ikke så nemt.

Man kunne bygge en tømmerflåde eller en stabil bro over voldgraven, og hvem har lige de bedste ideer til sådan et forehavende? Før deltagerne går i gang med selve opgaven er det vigtigt, at der bliver fastlagt en strategi og arbejdsfordeling først, så alle ved, hvad der skal ske, og hvem der har ansvaret for hvilke opgaver. Når strategien er på plads og alle er med på, hvad de skal gøre, så er det “bare” med at komme i gang. Alle har en opgave, og ingen kan undværes.

Hvordan gik kontrollen og kommunikationen?

Det interessante ved denne øvelse er at se, hvem tog styringen og sikrede at målet blev opnået. Hvem var kvalitetskontrollen, og var den god nok? Blev alle kompetencer udnyttet mest hensigtsmæssigt? Hvordan blev der kommunikeret osv. Der er mange muligheder for efterfølgende at evaluere på denne aktivitet, få konstruktiv feedback og dermed kunne drage en konklusion.

Se mere om Kragerup Gods


?