30.11.2020Møde & Event News

5 ting pandemien har lært os om hjemmearbejde

Hjemmearbejde er ikke en midlertidig fase – ny bog viser vej til fremtidens arbejdsliv.

Hjemmearbejde er kommet for at blive. Fra at være et personalegode eller en periodisk mulighed er det nu en nødvendighed i hverdagen for mange. Og virksomheder bør ikke betragte hjemmearbejde som en midlertidig fase, men i stedet omfavne det som et nyt vilkår.

Det fastslår en ny e-bog fra tech-brandet Logitech, der også giver gode råd til at få det nye arbejdsliv til at fungere.

"5 lessons learned from remote working during the pandemic" er skrevet på baggrund af et dybdegående studie af globale arbejdsvaner før, under og efter pandemien udført af Remote Work Association. Konklusionen er bl.a., at forandringsparate virksomheder med det rette udstyr, træning og forberedelse kan få gavn af at indføre hjemmearbejde på den lange bane.

”Hjemmearbejde er kommet for at blive. I stedet for at overveje om hjemmearbejde skal være et tilbud på arbejdspladsen, bør virksomheder i stedet diskutere, hvordan og i hvilke sammenhænge hjemmearbejde bedst kan implementeres; til gavn for både virksomheden og medarbejderen, mener Malin Sörensson, Nordic Marketing Manager hos Logitech.

De 5 erfaringer er kort summeret:

1. Kontoret bliver aldrig det samme
Antallet af hjemmearbejdende ansatte har globalt taget et kvantespring fra 18% før pandemien til nu hele 56 %. Og 28% planlægger at fortsætte med at arbejde hjemmefra efter pandemien. Dette signalerer et skift i holdningen til hjemmearbejde og stiller samtidig nye krav til, hvordan arbejdspladser drives. Kontoret vil i stigende grad blive et mødested, hvor man samarbejder ansigt-til-ansigt, mens andet arbejde kan klares hjemmefra. Ledelsens fornemste opgave er i den forbindelse at sørge for, at kontoret er optimeret til vidensdeling, med gode grupperum og videoudstyr, mens IT-ansvarlige bør kigge sikkerheden efter i sømmene.

2. Medarbejderengagement er essentielt
Myten om, at hjemmearbejde ikke er produktivt nok, er for længst blevet modbevist, og hele 81% af de adspurgte mener også, at de kan udføre deres arbejde effektivt hjemmefra. Men den sociale distance skaber nye udfordringer ift. medarbejderengagement og motivation. Virksomheder bør derfor fokusere på at styrke de nære relationer, fx ved at opfordre medarbejdere til at samarbejde med deres kollegaer via videomøder og ved at afholde virtuelle arrangementer såsom video-fredagsbar og uformelle video-kaffemøder.

3. Udryd hjemmekontorets udfordringer
Til trods for hjemmearbejdets popularitet er der dog stadig plads til forbedringer. Baggrundsstøj (44 %), ergonomi (38 %) og mangelfuldt IT-udstyr (30 %) er blandt de mest hyppige problemer relateret til hjemmearbejde. Virksomheder bør derfor sørge for, at alle medarbejdere har de bedste forudsætninger for at klare deres arbejde. Som minimum bør det tekniske udstyr på hjemmekontoret være i orden, og derudover bør medarbejderne have adgang til virksomhedens ressourcer og information hjemmefra, ligesom der bør være god support fra ledelsen og kontakt til det øvrige team.

4. Videomøder har bidt sig fast
Pandemien har for alvor fastslået, hvor effektive videomøder kan være. Før udgjorde de blot 4 % af alle møder. Nu er tallet steget til 60%. Møder, hvor der skal løses problemer, træffes fælles beslutninger og gives statusopdateringer egner sig fx godt til videoformatet, ligesom det giver mulighed for at inddrage medarbejdere på trods af geografiske afstande. Virksomheder bør tage formatet til sig, hvor det kan styrke samarbejdet på tværs af organisationen, konkluderer rapporten. Særligt når 78% af mødedeltagerne melder, at de foretrækker videomøder fremfor telefonmøder.

5. Behov for videomøde-retningslinjer
Selvom videomøder er populære, byder de også på en række nye udfordringer. De største irritationsmomenter blandt mødedeltagerne er afbrydelser fra andre deltagere (41%), at deltagerne ikke muter deres mikrofon (40%) samt distraherende baggrundsstøj (37%). For at højne den generelle mødeoplevelse bør virksomheder derfor opstille 'best practice' guidelines for videomøder, eventuelt suppleret af videotræning af medarbejderne.

Læs "5 lessons learned from remote working during the pandemic"


?