01.03.2021Møde & Event News

Ændrede momsregler skal hjælpe branchen

Dansk Erhverv foreslår halv moms for hoteller og restauranter og fuldt momsfradrag for virksomheders restaurantbesøg.

I 2020 mistede hotel- og restaurationsbranchen 21 milliarder kroner i omsætning. Opgjort i lønmodtagerbeskæftigelse viser tallene, at hver 6. job i branchen gik tabt i perioden februar-december 2020.

Derfor foreslår organisationen Dansk Erhverv, at regeringen og Folketinget begynder at arbejde med målrettede tiltag, der kan være med til at sikre bedre betingelser for, at branchen kan rejse sig, når restriktionerne igen tillader det.

Målrettede initiativer

Konsekvenserne af de vidtgående coronarestriktioner er ifølge Dansk Erhverv store underskud i branchen, og samtidig har en normalisering lange udsigter.

”Situationen kræver, at vi skaber de bedste mulige vilkår for, at branchen kan rejse sig igen. I den forbindelse bør der snarest udarbejdes målrettede genåbningsinitiativer for branchen,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv foreslår syv konkrete tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet i branchen og danne grundlag for en kommende politisk handlingsplan. Blandt de syn forslag er: • Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg. Alternativt en afløftningsgrad på 25 til 50 procent.

• Halvering af momsen for hoteller og restauranter i et år. Skal times, så ordningen først bliver indført, når rejserestriktionerne igen tillader det.

• Danmarks markedsandele af internationale møder, kongresser og sportsevents skal øges. Der skal afsættes midler til at tiltrække international møde- og kongresturisme efter pandemien.


?