06.05.2019Møde & Event News

Danhostel virkeliggør FN's verdensmål

Nærvær, samvær og socialt engagement er en del af FN's verdensmål, som handler om at passe på hinanden og på vores fælles klode.

Danhostel har netop præsenteret en større handlingsplan for sine 63 medlemmer på den årlige generalforsamling den 30. april, og det konkrete arbejde med verdensmålene startes nu op på de enkelte hostels rundt om i landet.

Fællesskab og respekt

Et af de bærende elementer i kædens arbejde med verdensmålene er deres manifest, som bl.a. afspejler kædens eget værdisæt om fællesskab og social ansvarlighed mellem mennesker. Hos Danhostel er værdierne fællesskab, samvær samt forståelse og respekt mellem mennesker de centrale omdrejningspunkter i den oplevelse, som man ønsker skal afspejles i gæsteoplevelsen. Kæden arbejder med alle de 17 mål, men har ekstra fokus på de områder, hvor de kan gøre en særlig forskel og som passer til kædens eget værdisæt.

Tilbage til de gode værdier

"Når man er gæst hos Danhostel er værelserne ikke det primære. Det er derimod fællesarealerne, hvor det sociale samvær udspiller sig," siger Ole Andersen, direktør hos Danhostel til Kursuslex. "Nærværet, samværet og det sociale - det at vi passer godt på hinanden er dyder, som er vigtige at fastholde og genskabe."

Ole Andersen fortæller om kædens arbejde med de 17 verdensmål: "Hos Danhostel har det altid været vigtigt for os at være med til at skabe trygge rammer med tid og plads til fællesskaber på tværs af generationer, og hvor mennesker kan mødes og være sammen. I vores arbejde med verdensmålene kan man i princippet sige, at vi går vi tilbage til vores egen oprindelse og DNA, som er kendetegnet ved fællesskab, social omtanke og respekt for hinanden. Vi tror på, at mødet mellem mennesker, styrkelsen af den lokale historiefortælling og det at være en del af et fællesskab, f.eks. når man er gæst på et Danhostel, er med til fremme menneskers gensidige forståelse for hinanden, baggrunde og forskellighed. Derfor arbejder vi i særlig grad med de mål, som omhandler Mindre Ulighed (10), Bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og Fred, retfærdighed og stærke institutioner (16), de tre mål passer godt til os og giver os nye muligheder for at arbejde endnu mere målrettet på disse områder,2 siger Ole Andersen.

Alle værter udannes med det stærke mål for øje

Danhostel uddanner samtlige værter på de 63 hostels, og integrerer arbejdet med verdensmålene i mange af kædens aktiviteter på nationalt plan. Det er både bestyrelsens og ledelsens ønske, at Danhostels arbejde med de 17 verdensmål skal være langt mere end blot et pænt stykke papir.

Se mere om Danhostel


?