15.02.2019Møde & Event News

Event-elever hacker konference

Når man skal ændre noget, som man har gjort på samme måde i årevis, går man ind i et såkaldt Hackathon.

Eventelever fra IBC Kolding har planlgt konferencen AHEAD19 på 30 timer. 4 teams udfordrede den traditionelle konferenceform og kom med nye idéer til, hvordan en konference kan afholdes.

16 event-elever fra eventkoordinatoruddannelsen på IBC Kolding har i 2 dage arbejdet intensivt med deres egne idéer til, hvordan man kan bryde med den traditionelle konferenceform. Metoden har været et såkaldt "Hackathon", hvor man arbejder i længere forlåb og på tidspunkter, som man måske ikke er vant til at arbejde på.

Fokus 24 timer i træk

“Vi nåede et par gange til det punkt, hvor vi hver især havde en personlig krise. Det var svært at komme videre derfra, men vi havde en god projektleder, og vi var alle gode til at holde humøret højt. I sidste ende fik vi alle lavet noget, der var rigtig godt,” siger Mimi Henningsen, som er eventelev på IBC.

Et Hackathon giver mulighed for at arbejde med idéerne på en meget anderledes og intens måde. Konsulent Mette Kronborg Laursen var arrangør af Hackathonet, og hun lagde vægt på at der sker nogle andre ting i idéprocessen, når man holder fokus i 24 timer i streg fremfor i 7 timer.

Involvering af deltagerne

“Når man skal re-tænke noget som vi mennesker har lavet i årevis, kan det være godt med helt nye rammer, og de rammer kan man skabe med et Hackathon. Vi har tænkt meget over, at deltagerne skal være aktivt deltagende i konferencen. Man kan godt forvente, at man bliver inddraget i langt højere grad, end man ville til andre konferencer. Så det håber jeg kommer til udtryk til konferencen”. Konferencen henvender sig til elever fra erhvervsskolerne, undervisere og virksomheder. AHEAD19 bliver afholdt den 11. september 2019 i Industriens Hus i København.

Se mere om Hackaton


?