07.06.2021Møde & Event News

Horesta: Sommerpakke redder ikke turismeerhvervet

295 millioner kroner til turisme- og oplevelseserhvervet kan ikke forhindre konkurser, mener Horesta.

Den sommerpakke, som et flertal af Folketingets partier er blevet enige om, for at styrke erhvervslivet er ikke nok til at redde turisme- og oplevelseserhvervet ud af krisen, mener Horesta.

Sommerpakken afsætter i alt 295 millioner kroner til turisme- og oplevelseserhvervet, men det giver kun branchen en smule rygvind efter 15 måneder i hård modvind, fastslår brancheforeningen.

”Al hjælp til vores erhverv hilser vi velkommen. Men det er svært at forestille sig, at sommerpakken reelt kan skubbe gang i omsætningen i et erhverv, som er ekstremt presset og lige nu kæmper for at komme på fode igen,” siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch.

Hun advarer mod at tro, at sommerpakken redder arbejdspladser eller forhindrer konkurser.

”Pakken blev nærmest lanceret som en erstatning for, at kompensationsordningerne udfases fra den 1. juli. Men de to ordninger udligner på ingen måde hinanden,” siger Kirsten Munch.

En række mindre puljer
Den del af sommerpakken, der er målrettet turisme- og oplevelseserhvervet, består i vid udstrækning af små puljer.

Blandt de tiltag, der kan hjælpe nogle virksomheder i erhvervet, fremhæver Kirsten Munch en omstillingspulje på 125 mio. kr. til turismevirksomheder og 13 mio. kr. til at tiltrække konferencer.

Dertil kommer 70 mio. kr. til aktiviteter på serveringssteder med 35.000 kr. per sted, 53 mio. kr. til særlig udsatte erhverv, 50 mio. kr. til genstart af turismen i København, en pulje på 240 mio. kr. til forskellige kulturelle aktiviteter, samt en håndsrækning til forlystelsesparker og omrejsende tivolier.

Horesta opfordrer regeringen og Folketingets partier til at sætte ind med målrettet hjælp til det hårdest ramte erhverv under coronakrisen.

Hotel- og restauranterhvervet har i 2020 tabt 40,6 mia. kr. i turismeomsætning, og 8 ud af 10 københavnske hoteller fortæller i en ny Horesta-analyse, at de kigger ind i en sommer med omsætningstab på mere end 50 procent sammenlignet med 2019.

Læs mere om sommerpakken


?