14.03.2018Møde & Event News

Hvem skal betale ved lockout?

HORESTA  har udsendt retningslinjer for, hvad der skal ske med aftaler, som må brydes pga. evt. strejke og lockout.

Er en evt. strejke/lockout at betragte som force majeure? Hvad sker sker der med andre ord med de aftaler, som rammes af strejke/lockout, hvis det bliver aktuelt? Mange har henvendt sig til HORESTA for at blive klogere på ansvar, betaling m.v. i tilfælde af landsdækkende strejke.

Det, som folk naturligvis især er interesserede i at vide, er, om en afbestilling kan gøres vederlagsfri under henvisning til, at strejke og lockout må anses for force majeure og dermed fritager bestilleren af lokaler m.v. for at opfylde deres del af aftalen og dermed også for at skulle betale det tab, der påføres hotellet eller mødestedet.

Overvejende sandsynligt, at afbestilling bliver vederlagsfri

HORESTA  har afspejlet branchens kotyme i i regelsættet "Hvad man bør vide...- når fester, møder og konferencer skal afholdes i byen". Af dette regelsæt fremgårdet  af § 19, at "Ved ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit." (citat).

Hvorvidt den varslede strejke kan betrages som force majeure er en definitionssag, men ifølge HORESTA vejer argumenter for, at der ér tale om force majeure, tungest. Det skyldes, at der er tale om en landsomfattende konflikt, der har en sådan karakter, at den enkelte bestiller ikke kan forventes af have været forberedt herpå. Hvis parterne ikke har aftalt afbestillingsregler, eller tidsrammen i aftalen ikke kan overholdes, kan reglerne for afbestilling ved force majeure komme i spil. Her vil man se på, hvilke kutymer, der er i branchen.

Mødeplanlæggere og venues er velkommen til at kontakte HORESTA med eventuelle spørgsmål til problematikken.

Gå videre til HORESTA's rådgivning


?