09.10.2018Møde & Event News

Mødemarkedet i stærk fremgang

Ny rapport viser, at der i 2017 blev afholdt 193.000 møder på dansk grund. Med 7.8 mio. deltagere og en deraf afledt omsætning på 26 mia. kroner.

Der blev i 2017 afholdt 193.000 møder på danske mødesteder, og antallet af mødedeltagere nåede 7,8 mio. En ny rapport opgør omsætningen på det kommercielle mødemarked i Danmark til 26 mia. kroner.

Flere udenlandske mødegæster

Samlet set har mødemarkedet og mødeturismen oplevet en stigning i omsætningen på hele 25 pct. siden 2010, og det er kongresser og virksomhedskonferencer, der tegner sig for stort set hele denne stigning. Andre typer af møder, f.eks. messer og udstillinger holder status quo. Generelt er antallet af udenlandske deltagere i møder steget. Det lå på knap 2,6 mio. sidste år, næsten 928.000 flere end i 2010. Stigningen ses ifølge HORESTA primært i Købehavn. Ikke alle destinationer oplever samme høje succesrate. Tallene fremgår af rapporten Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark, der belyser det danske mødemarked, herunder kapacitet, volumen, økonomi og hvilke møder, der bliver holdt rundt i hele landet. Den er udarbejdet af VisitDenmark i samarbejde med MeetDenmark, HORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Center for Regional- og Turismeforskning m.fl. og viser en generel flot fremgang for mødemarkedet i Danmark.

Stigende døgnforbrug

”Erhvervs- og mødeturismen er et vigtigt forretningsområde i dansk turisme. Og det er meget positivt, at vi kan konstatere fremgang og udvikling i form af et stigende døgnforbrug blandt mødedeltagerne og en positiv udvikling i mødeomsætningen. Samtidig skal vi også huske at glæde os over, at mødeturismen skaber værdi for Danmark ved at styrke danske virksomheders internationale netværk og profilere vores virksomheder og forskningsmiljøer. Det er blandt andet på den måde, at vi skal lykkes med at tiltrække flere udenlandske talenter til Danmark,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov. En gennemsnitlig mødedeltager et døgnforbrug på 2.470 kroner, hvilket er en stigning på 23 pct. siden 2010 (13 pct. når der justeres for inflation).Ved udenlandske, overnattende deltagere til kongresser og konferencer er der endnu flere penge at hente. Justeret for inflation er deres døgnforbrug steget med hele 24 pct. og runder nu 4.190 kroner. Kilde: VisitDenmark samt HORETA. Foto: Meeting Live Øresund arrangeret af Kursuslex 5. oktober 2018.

Se mere om VisitDenmark - tal og analyser


?