23.11.2020Møde & Event News

Ny direktør for Sandbjerg Gods i Sønderborg

Henrik Dalgaard skal stå i spidsen for omfattende fornyelsesproces.

Direktionsassistent i Aarhus Universitets Forskningsfond, Henrik Dalgaard, overtager det daglige ansvar for det smukke gods den 1. december.

Som ny direktør skal Henrik Dalgaard stå i spidsen for omfattende forandringsproces, og han har samtidig ambitioner om at skabe en mere synlig profil for godset:

”Jeg vil arbejde for at udvikle selve kursusvirksomheden med flere internationale aktiviteter, live-streaming af foredrag og nye pakkeløsninger i forbindelse med eksempelvis ph.d.- og disputatsforsvar. Jeg har også en drøm om at benytte det smukke parkanlæg til arrangementer med afsæt i Aarhus Universitets forskning,” fortæller Dalgaard.

Godset står over for en større renovering med omlægning til jordvarme og indførelse af klimavenlige og energisparende tiltag. Det stiller store krav til godsets økonomiske fundament, og derfor har bestyrelsen besluttet, at Sandbjerg Gods i løbet af 2021 skal overdrages fuldt ud til Aarhus Universitets Forskningsfond.

”Henrik har et stort kendskab til både universitetet, fonden og selve godset, og hans erfaring, indsigt og netværk vil være et meget stort aktiv for Sandbjerg Gods i de kommende år,” vurderer Brian Bech Nielsen, der som rektor for Aarhus Universitet også er bestyrelsesformand for godset.

Henrik Dalgaard afløser Søren Mogensen, som har valgt at gå på pension efter 8 år på posten.

Læs mere om Sandbjerg Gods


?