16.05.2019Møde & Event News

Ny direktør til Sixtus

Christina Nielsen tiltræder stillingen som direktør på Sixtus Sinatur Hotel & konference i Middelfart. Hun har været en del af kæden siden 2009.

Christian Nielsen har gennem de seneste 5 år fungeret som HR- og administrationschef i Sinatur. Christina Nielsen kender Sinatur bedre end de fleste. Hun er en af de personer, der har været med på rejsen i længst tid. Faktisk lige siden 2009. Kun få år efter, at Sinatur blev etableret som en kommerciel hotelkæde. Og selvom hendes primære arbejdsopgaver hidtil har været inden for økonomi, HR og administration, ser hun ingen udfordringer i nu at skulle varetage stillingen som hoteldirektør.

Overtager efter Vibeke Stentoft

Christina Nielsen overtager stillingen efter Vibeke Stentoft, der pr. 1. april blev ansat som hotelchef på Comwell Kongebrogården. Ved siden af stillingen som hoteldirektør vil Christina fortsat have ansvaret for stabsfunktionen Økonomi og Administration, mens hendes HR-relaterede arbejdsopgaver på tværs af Sinatur overdrages til en ny medarbejder.

Sixtus lytter til naturen

”Det skal være sjovt at gå på arbejde.” Sådan lyder Christina Nielsens mantra, og sammen med resten af organisationen vil hun frem mod 2030 arbejde målrettet på at gøre Sinatur til Danmarks bedste arbejdsplads.Og det er bare ét af de ambitiøse 2030-mål, som Sinatur netop har offentliggjort i forlængelse af deres nye samfundsambition under overskriften ”Vi lytter til naturen”.

Følger FN's verdensmål

"Det er vigtigt for mig, at vores medarbejdere har en fest, når de går på arbejde. At de er glade, når de er her og føler, at deres arbejde giver mening. Jeg glæder mig til at være med til at realisere vores fælles 2030-mål i Sinatur, som er meget inspireret af FN’s 17 verdensmål," siger Christina Nilsen. "Vi har alle sammen et ansvar over for både naturen, hinanden og ikke mindst den måde, vi behandler vores planet på. Og jeg er stolt af at være en del af en virksomhed, hvor vi tager det ansvar seriøst og driver en bæredygtig forretning,"

Se mere om Sixtus Sinatur Hotel & Konference


?