15.09.2020Møde & Event News

Stiller din virksomhed krav om risikovurdering ved møder og konferencer?

Pharmakon Konferencecenter er gået skridtet videre og har foretaget en risikovurdering på afholdelser af konferencer og møder.

Pharmakon Konferencecenter har med god hjælp fra Pharmakons Life Science afdeling, der laver rådgivning og kompetenceudvikling i bl.a. medicinalvirksomheder, gennemgået hele virksomheden, og der er foretaget en grundig vurdering af risici i relation til COVID-19.

Et møde eller arrangement på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød betyder, at man kan være sikker på at føle sig i trygge hænder – både før, under og efter arrangementet.

Lene Schade Poulsen, konferencecenterchef for Pharmakon Konferencecenter, fortæller, at der bl.a. er investeret i 400 nye enkeltmands-mødeborde, så deltagerne kan holde korrekt afstand.

Der er også investeret masser af tid på at udvikle nye sikkerhedsprocedurer og uddanne samtlige medarbejdere. Et 12-siders langt og informativt dokument beskriver i detaljer, hvad der forventes af hver enkelt medarbejder for at sikre gæsterne bedst muligt. Eksempelvis mødes mindst én repræsentant fra hver afdeling hver dag kl. 9.30 og 15.00. Her er et fast punkt på dagsorden at tale om, der er gæster i huset, der er utrygge, udviser bekymring eller andet.

Selv opvaskevandets temperatur er der styr på og checket at det er mindst 80 grader. Personalet erindres også om, at "Vi hilser aldrig med hånd og holder afstand på mindst en meter. Hvis vi skal hjælpe med pc eller andet, hvor vi rør kontaktflader, skal vi huske at spritte vores hænder af inde i lokalet, så det er synligt, at vi tager Sundhedsstyrelsens råd alvorligt."

Pharmakon ejes af Danmarks Apotekerforeningen og er dermed rundet af en sundhedsfaglig kultur.

Læs mere om Pharmakon Konferencecenter


?