12.09.2018Møde & Event News

Politistation skal være hotel

Hotellet i Skagen anslås at blive 7.000 m2 stort med 150 værelser, og der planlægges parkering på de tilstødende grunde.

Nordmænd vil omdanne politistationen i Skagen til hotel med 150 værelser. Projektet består af 2 parallelle værelsesfløje, hvor den ene værelsesfløj foreslås opført i 2 etager, mens den anden skal opføres i 2,5 etager. De 2 fløje forbindes med en fællesbygning.

Det er de 2 investeringsselskaber Ferd og Kontrari, som ejer Fjord Line, der købte den gamle politistation for 2 år siden. Nu planlægges den omdannet til et 7.000 kvm stort hotel.

Borgermøde skal afmystificere byggeriet

Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune gav på et møde tirsdag den 4. september 2018 tilsagn om at medvirke til at få udarbejdet en ny lokalplan for grunden samt et par tilstødende parcelhusgrunde, der planlægges opkøbt med henblik på etablering af parkeringspladser. Derved når den samlede grundstørrelse op på 11.100 m2 .

"Jeg er glad for, at vi også får et borgermøde. Det kan være med til at afmystificere, hvad planerne går ud på," siger formand for udvalget Mette Hardam til Nordjyske. Ifølge dokumenter fra Fredrikshavn Kommune udvikles projektet i samarbejde med A. Enggaard og C.F. Møller. Kilde: Byens Ejendom.

Se mere om Ferd Invest


?