21.01.2019Møde & Event News

Prinsens skole skal være hotel

Planen er at ændre anvendelsen fra skole/erhverv til blandede byfunktioner i form af bl.a. hotel ud mod en populær Københavnergade.


Den Franske Skole har i samarbejde med arkitekterne Holscher Nordberg og projektudvikler Squaremeter udarbejdet en startredegørelse. Grunden huser i dag Prins Henriks Skole med 3 bygninger opført i midten og slutningen af 1800-tallet og en nyere tilbygning fra 1972. Sagen har tidligere været forlagt, men er nu genoptaget.

Hotel ud mod populær gade

Planen er at ændre anvendelsen fra skole/erhverv til blandede byfunktioner i form af hovedsageligt familieboliger i gården, og hotel eller kontorhotel (serviced office) i karrébebyggelsen mod Værnedamsvej. I alt skal bygningerne udvides med 2.000 m2. Det øgede antal etagemeter skal alene ske som udvidelse og tilbygning af eksisterende bygning i karréstrukturen mod Værnedamsvej, hvorimod der i gården udelukkende bygges nyt, svarende til hvad der nedrives og dermed ikke fortættes yderligere.

Funktionerne placeres således, at de publikumsorienterede funktioner (hotel, café, mindre butikker) placeres mod Værnedamsvej. I passagen kan ligeledes placeres mindre butikker, som trækker publikum til, men som ikke skaber støj i aften- og nattetimer. Kilde: Byens Ejendom.

Se mere om Prins Henriks Skole


?