18.05.2017Møde & Eventmagasinet

Prøv det før din nabo!

Læs de bedste råd fra Brand Manager Nynne Desiree Mortensen, Sejlsportsligaen. Nynne er ansvarlig for både stævner og møder.

Brand Manager Nynne Desiree Mortensen fra Sejlsportsligaen arbejder med ligasejlads og sejlsport. Hun arrangerer Sejlsportsligaens ligastævner rundt omkring i Danmark. Når hun vælger destinationer for møder og stævner går hun især efter beliggenhed, herunder publikumstække og lokalt klubengagement.

"Min opgave er styrke vores brand gennem vores ligastævner som det primære. Vi arbejder med en kombination af traditionelle og alternative mødeformer. Vi har lige så mange møder på veletablerede hoteller og konferencesteder, som vi har om bord på en båd eller en cykel. Det afhænger meget af konteksten, men vi bruger så vidt muligt klubberne, havnen, vores både og ikke mindst vandet i al vores arbejde.

Kendetegnende for de bedste møder, Nynne Desiree Mortensen har arrangeret er, at det uventede eller noget helt nyt har fyldt mest. "Jeg tror, at der opstår dynamik og diversitet, når man er i situationer, som er lidt uvante. Den gode idé eller den ideelle løsning, tror jeg sjældent opstår, når man sidder over for hinanden ved et rundt bord," siger hun.

"Det værste er nok, hvis der er ubalance i dem, man har mødet med, enten fagligt eller personligt. Jeg mener, man altid skylder at møde op med de bedste intentioner og respekt, men gør man ikke det, så kan det altså godt ende galt!"

Nynnes bedste råd til andre mødeplanlæggere er: 1: Forandring fryder, 2: Prøv det før din nabo, 3: Al succes ligger i forberedelserne!

Læs hele artiklen i Møde & Eventmagasinet nr. 3. Men vær opmærksom på, at denne udgave sendes adresseløst til virksomheder og organisationer, så hold øje med det i uge 22. Du kan også læse bladet på vores hjemmeside som e-paper i samme uge.

Få fremtidige numre af Møde & Eventmagasinet gratis (de numre som sendes personligt)


?